Exxess

Det omöjliga brukar vara att få en produkt att bli färdig på kort tid och med hög kvalitet – just det är Exxess’ fokus.

Viktiga nyckelkompetenser Exxess AB innehar är följande:

  • Processer för iterativ och use-case och iterativ utveckling i utvecklingsprojektets alla faser.
  • Configuration management, kursledning, teamledning och projektledning.
  • Objektorientering, inbyggda realtidssystem, hårdvarunära programmering, kompilatorteknik och automatiserade testsystem, hårdvarudesign.
  • IP-telefoni, mobiltelefoni, datakommunikation, privatradio och försvarsprodukter.
  • Utveckling av specialanpassade testprogramspråk för automatisk testning som leder till ökad kvalitet och kortare utvecklingstid.
  • Kontorsapplikationer i Excel för mindre förtetag.

Exxess AB kan ta konsultuppdrag i egna lokaler eller på plats om så behövs. Exxess AB driver också egen produktutveckling inom tre områden:

  • Testverktyg för mjukvarusystem
  • Kontorsapplikationer i Excel
  • Elektronik för eldrivna båtar